top of page

Chính sách bảo vệ quyền riêng tư

lời nói đầu

1.1 Good Vibes tuyên bố bảo vệ thông tin cá nhân của người sử dụng trang web này và chính sách bảo vệ quản lý thông tin cá nhân này trình bày chi tiết việc thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của khách truy cập trang web.

1.2 Good Vibes bảo vệ tất cả thông tin cá nhân của khách hàng và khách truy cập trang web mà chúng tôi có được. Khi bạn bắt đầu sử dụng dịch vụ này trên trang web này, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie thuộc chính sách này.


Thu thập thông tin cá nhân

2.1 Trong khi sử dụng trang web này, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin liên hệ và thông tin nhận dạng. Good Vibes thu thập lượng thông tin cá nhân tối thiểu cần thiết để cải thiện trang web của chúng tôi và các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

2.2 Thông tin cá nhân sau đây có thể được tự động thu thập, lưu trữ và sử dụng.

(B) Máy tính của bạn và số lần truy cập vào trang web này (địa chỉ IP, loại và phiên bản trình duyệt, số trang đã xem, v.v.)

(B) Thông tin cá nhân được cung cấp khi đăng ký trang web này (tên, địa chỉ email, v.v.)

(C) Thông tin cá nhân liên quan đến việc sử dụng dịch vụ này và giao dịch qua trang web này (địa chỉ thanh toán, thông tin thẻ tín dụng, v.v.)

(D) Thông tin được đăng trên trang web theo quyết định của khách hàng và thông tin do giao tiếp cá nhân cung cấp


Sử dụng thông tin cá nhân

3.1 Thông tin cá nhân được thu thập qua trang web này sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích được quy định trong chính sách này.

3.2 Mục đích chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng / người dùng như sau.

(B) Khi tùy chỉnh trang web dành riêng cho khách hàng / người dùng

(B) Khi cho phép khách hàng / người dùng sử dụng các dịch vụ của trang web

(C) Khi cung cấp thông báo, sao kê tài khoản và các thông tin khác liên quan đến dịch vụ và sản phẩm này cho khách hàng và người dùng.

(D) Khi cung cấp thông tin thống kê không xác định được của khách hàng / người sử dụng dịch vụ và trang web này cho bên thứ ba

(E) Khi ngăn chặn gian lận và đảm bảo sự an toàn của trang web này

(F) Khi xác minh việc tuân thủ các điều khoản sử dụng của trang web này

3.3 Cài đặt quyền riêng tư có thể bị giới hạn bởi theo dõi hành vi trực tuyến.


Tiết lộ dữ liệu

4.1 Việc tiết lộ thông tin cá nhân sẽ chỉ được thực hiện vì những lý do sau đây theo chính sách này.

4.2 Chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin cá nhân trong những trường hợp sau. (B) Khi luật pháp yêu cầu tiết lộ

(B) Khi thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi

(C) Tuy nhiên, thông tin cá nhân sẽ không được cung cấp cho bên thứ ba vì những lý do không được nêu trong chính sách này.


Lưu trữ dữ liệu

5.1 Các thủ tục lưu giữ dữ liệu của chúng tôi tuân theo các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi về việc lưu trữ và xóa thông tin cá nhân.

5.2 Tất cả thông tin cá nhân được xử lý vì bất kỳ lý do gì sẽ bị xóa khi đạt được mục đích.

5.3 Các tài liệu chứa thông tin cá nhân được lưu trữ trong các trường hợp sau.

(B) Khi luật pháp yêu cầu bảo quản

(B) Khi thực thi và bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi


Bảo mật dữ liệu

6.1 Thông tin được truyền qua Internet không bao giờ được bảo mật hoàn toàn.

6.2 Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để ngăn chặn việc mất mát và lạm dụng thông tin cá nhân của khách hàng và người dùng. (Ví dụ: chứng chỉ SSL)


Thay đổi / sửa chữa

7.1 Chính sách này sẽ được sửa đổi và cập nhật thường xuyên, và phiên bản mới nhất sẽ được xuất bản trên trang web này.

7.2 Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách này.


bánh quy

8.1 Cookie có thể được lưu trữ trong trình duyệt của người dùng khi duyệt các trang của trang web này.

8.2 Nếu bạn chặn cookie, bạn có thể không sử dụng được các dịch vụ của trang này.


Trang web của bên thứ ba

9.1 Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba mà chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát.

9.2 Đối với các trang web như vậy, vui lòng kiểm tra chính sách bảo mật của trang web.


Thông tin liên hệ của chúng tôi

10.1 Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo phương thức sau.

(B) Từ mẫu yêu cầu trên trang web

(B) Yêu cầu qua thư

〒557-0052

2-15-2 Senbonminami, Nishinari-ku, Osaka

(C) Đối với các câu hỏi qua email  

  yokoyama@y-goodvibes.com

bottom of page